Nuli Nguyen Studio

• Địa chỉ: 11 Nguyễn Khanh - Nha Trang - Khánh Hòa

• Số điện thoại: 0905153469

• Email: nhannuliphoto@gmail.com

• Website: http://www.studionulinguyen.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://anh-cuoi-nuli.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/NuliNguyenStudio